top of page

YENİ BİLGİLER

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı'nın yeni bilgiler aşamasında;

  • Kent genelinde 106 noktada trafik hacim ölçüleri gerçeklştirilmiştir.

  • Kent genelinde 24 noktada ağır taşıt park alanında parklanma etüdü gerçekleştirilmiştir.

  • LOPİ kapsamında yaklaşık 8.000 adet firma anketi gerçekleştirilmiştir.

  • LOPİ kapsamında 23 yol kenarı noktasında 4595 adet yol kenarı sürücü anketi gerçekleştirilmiştir.

  • LOPİ kapsamında 10 ilçe ve 113 mahalleyi kapsayan Kırsal Bölge'de 603 adet Kırsal Kalkınma Bölgeleri Üretici Anketi gerçekleştirilmiştir.

  • Katı Atık Lojistiği'ne dair mevcut verilerde toplanan verilerin güncellenmiş ve doğrulanmış, anket ve veri toplama çalışmaları projenin bundan sonraki aşamaları için kullanılabilir halde derlenmiş, derinlemesine görüşme çalışmaları datamamlanmıştır.

  • LOPİ kapsamında kentsel lojistik faaliyetlerinin, olumsuz toplumsal ve çevresel etkilerini en aza indirgeyerek, faydalarını en iyileyecek şekilde yürütülmesine yönelik bir plan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Derinlemesine görüşmeler ile bu sürece uzman görüşleri ile katkı konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla 22 paydaş ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

bottom of page