top of page

KATI ATIK

Katı atıklar evsel ve endüstriyel olarak iki ana başlıkta incelenecektir. Her geçen gün artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık hacmini ve kompozisyonunu çeşitlendirerek kontrol ve yönetimini daha da güç bir hale getirmektedir. Katı atıkların çevreye verdiği kirlilik ve potansiyel riskleri, doğal kaynakların azalması ve ekonomik kalkınma doğrultusunda katı atık yönetimi gittikçe önem kazanmaktadır. O nedenle atık oluşumundan bertarafına kadar bütün kademeleri içine alan sürdürülebilir entegre katı atık yönetiminin unsurları ve bunların birbiri ile ilişkileri çok iyi irdelenmek zorundadır. Atık yönetimi; “atık yönetimi sistemi içinde oluşan atıkların bertaraf edilmesinde çevreye ve ekonomiye olan etkilerinin en aza indirgenmesini amaçlar”. Bu amaca ulaşmanın en kısa yolu ise doğal olarak atık miktarının azaltılmasıdır. 

bottom of page