top of page

MEVCUT BİLGİLER

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı kapsamında; İzmir ilinde, 

  • Yük Taşımacılığına Ait Arazi Kullanım Yapısı

  • Mevcut Ulaşım Altyapısı ve Yük Harektleri

  • Ağır Vasıta Park Uygulamaları

  • Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve 

  • Ülkemiz ve Dünyada Kentsel Lojistik Planlama'ya dair mevcut veriler elde edilmiştir. Bu veriler derlenerek analizleri yapılmıştır.

bottom of page