top of page

KATILIM MODELİ

Kentsel lojistik planlaması, mevcut uygulama koşullarından ve olası etkilerden bağımsız olarak incelenemez. Planlama aşamasından başlayarak uygulama aşamasına kadar, kentsel lojistik planlaması sürecinde yer alan ve değişik düzeyde sorumluluk ve beklentiye sahip paydaşlar, çeşitli engellerle mücadele etmek zorunda kalır. Bu engeller, dinamik bir yapıya da sahip olan ekonomik, sosyal, politik, fiziksel ve teknolojik boyutlarda kendini gösterebilir. Planlamadan uygulamaya engellerle mücadele etmenin başlıca araçlarından birisi basit, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir katılım modelinin oluşturulması ve uygulanmasıdır. Temel amaç planının ilgili paydaşlarla birlikte ortak akıl ilkesine dayalı güçlü ve nitelikli bir biçimde geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım sürecinde paydaşlardan elde edilecek bilgiler, planlama kapsamında oluşturulacak modellere, proje ve faaliyetlere girdi oluşturur. Katılım Modeli süreçte yer alacak paydaşların katılımı ile hem projenin lgili taraflarca desteklenmesi sağlar hem de özellikle uygulama aşamasında olası dirençlerin doğmadan engellenmesi veya azaltılmasını mümkün kılar. Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Plan (SKLP) çalışmalarında etkileşim içinde bulunan paydaş eko sistemi aşağıda gösterilmiştir.

 

Katılım modeli ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Katılım.png
bottom of page