top of page

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030)

Bugün nüfusu 4 milyonu geçen İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti, Ege Bölgesi’nin de merkezi
konumundadır. Böylesine büyük ve büyümeye devam eden kentlerde ulaşımın çevre, enerji,
sürdürülebilirlik, sosyal denge gibi konular dikkate alınarak, bilimsel yöntemlerle planlanması ve
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bakış açısıyla 2015 yılında başlanan İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030)
çalışması, 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.
UPİ 2030, nazım imar planı gelişme öngörüleri çerçevesinde toplu taşıma sistemlerine öncelik verilerek,
kentte günümüzde yaşanan ve gelecekte beklenen sorunların uzun vadeli yaklaşımlar ile çözümüne yönelik
geliştirilen planlama karar ve ilkelerinin bir bütünüdür. Çalışmanın amacı 2030 hedef yılına kadar ulaşım
sisteminin koordinasyonu ve entegrasyonu için bir uygulama stratejisi oluşturmaktadır.
Hazırlanmış olan UPİ 2030 Sonuç Raporu Yönetici Özeti kapsamında, ulaşım ana planı çalışmasının tüm
aşamalarına ait özet bilgilere aşağıdaki başlıklar altında yer verilmiştir.

  • Mevcut Durum Değerlendirmesi

  • Ulaşım Talep Tahmin Modelinin Oluşturulması

  • Hedef Yılı Sosyoekonomik Projeksiyonları

  • Hedef Yılı Yolculuk Tahminleri ve Gelecekte Oluşabilecek Sorunlar

  • Ulaşım Ana Planı Temel Hedef ve Stratejilerinin Oluşturulması

  • Alternatif Senaryoların Oluşturulması

  • İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) Kararları

UPİ 2030 çalışmasının çalışma alanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 30 ilçe ve 1.293
mahalleyi (6360 sayılı Kanun ile il sınırları içerisindeki tüm köyler, mahalle statüsüne getirilmiştir.)
kapsamaktadır.

bottom of page