top of page

KURUMSAL YAPI VE MEVZUAT ÖNERİLERİ

Proje ekibi  tarafından, Lojistik Ana Planı Kurumsal yapılanmasına ilişkin olarak, yurt içi ve yurt dışı örnekler ve ilgili mevzuatlar ışığında; yasal kavramlar, temel hukuk terminolojisi, yasaların temel kaynakları, sözleşmeler ve sorumluluk, eşya taşımacılığı kuralları, ulaştırma sektörü ve intermodal taşımacılık alanlarını kapsayan hem ulusal hem de yerel ölçekte uygulanabilecek kurumsal yapı önerilerini geliştirecektir. Geliştirilecek olan kurumsal yapı önerisi, ilgili kurum ve kuruluşların, bu kurum ve kuruluşlar bünyesindeki birimlerin kent lojistiği amaçlarına yönelik olarak uyum içerisinde çalışabilmesine yönelik olacak ve her bir yapının sorumluluk alanları belirlenecektir. Kurumsal yapı önerisi, ilgili kurumların ve birimlerinin görev tanımları, faaliyet alanları ve organizasyon şemalarını da içerecek olup konu ile ilgili olarak tüm bu çalışmalar rapor haline getirilip idarenin onayına sunulacaktır. 

bottom of page