top of page

KIRSAL KALKINMA BÖLGELERİ

Kırsal kalkınma bölgeleri olarak aşağıdaki şekilde verilen kademelendirme çalışmasında yer alan 2. ve 3. Bölgelere ait taşımacılıklara yönelik öneri paketleri üzerinde yoğunlaşılacaktır. Burada sadece tarımsal ürünlere yönelik değil turizm, balıkçılık vb. diğer sektörel faaliyetlere yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. İkinci bölge kısmen sanayileşme yönünden gelişmiş olsa da tarımsal anlamda da bu bölgelerde ciddi potansiyel ve hareketlilik bulunmaktadır.  

 

Bu kapsamda, kentteki tarımsal kalkınma bölgelerindeki ürünlerin tüketicilere kolay ulaşması, kentin lojistik süreçlerinin bu akışlardan olumsuz etkilenmemesi, bölgelere özel depolama ihtiyaçlarının belirlenmesi, ham madde ve ekipman lojistiği ile ilgili planlamanın yapılması ve tarımsal lojistik merkezlerinin yerlerinin belirlenmesi ile ilgili öneriler geliştirilecektir. Ayrıca soğuk hava depolarının yer seçimi ve kapasite analizlerinin yapılması, tarıma dayalı ihtisas bölgelerinin kapsam ve yer seçiminin değerlendirilmesi konularında politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Bu kapsamda hem bölge içi hem merkeze, hem de ulusal ve uluslararası taşımacılıklar belirlenerek öneriler sunulacaktır. İzmir de 1. Bölge dışında yer alan sanayi tesisleri kent bütününe yönelik olarak belirlenecek öneriler paketinde değerlendirilecek bu bölümde tarım, hayvancılık, balıkçılık, turizm vb. sektörlere yönelik değerlendirmelere yer verilecektir. 

bottom of page