top of page

LOPİ 2030

2017 yılında ihale süreci başlatılan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Plan işi ülkemizde kent lojistiğini sürdürülebilirlik kavramı ile birleştiren ilk çalışma olması özelliği ile gerek yerel gerekse de ulusal düzeyde yaygın etkisi olabilecek bir çalışmadır. İl genelinde yer alan 30 ilçe ve 1.295 mahalle çalışma kapsamındadır.

 

Planlama süreci için öngörülen 4 (dört) aşamalı çalışma programının temel hedefi kısaca;

 

 • İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyümesini ve gelişmesini destekleyecek projeler,

 • Lojistik hizmetlerden kaynaklanan olumsuz etkileri en aza indirgeme,

 • Lojistik hizmetlerden kaynaklanan faydaları en iyileme,

 • Kentsel yük erişilebilirliğin sağlanması 

 

Yukarıda sayılan hedeflere ulaşmak için gerekenler aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 

 1. Servis Kalitesinin İyileştirilmesi: İzmir halkını ulaşım planının merkezine koyarak, lojistik servislerinin iyileştirilmesi, kalitesinin artırılması hedeflenecektir.

 2. Yaşanabilirliğin İyileştirilmesi: Şehir merkezi, ticari alanlar gibi kritik önem taşıyan alanların ulaşım imkanlarının artırılmasıdır.

 3. Ekonomik Gelişme ve Üretimin Desteklenmesi: Vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, insan ve eşya arsındaki bağlantıyı sağlayacak ulaşım imkan ve stratejilerinin ortaya konulmasıdır.

 4. Bölgesel Gelişimin Desteklenmesi: İşyerlerine, servislere ve insanlara erişilebilirliğim arttırılması, marketlere ve ticari alanlara yük taşımacılığı bağlantılarının geliştirilmesidir.

 5. Trafik Güvenliğinin İyileştirilmesi: Trafik kaza bölgelerinin belirlenerek çözümlerin geliştirilmesidir.

 6. Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi: Lojistik faaliyetlerin çevresel, ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinin en aza indirgenmesidir. 

 7. Ulaşım Planlama Sürecinin Güçlendirilmesi: Hazırlanacak Kentsel Lojistik Planın, İzmir Ulaşım  Ana  Planı, Türkiye Ulusal Ulaştırma Ana Planı, Türkiye Lojistik Planı çalışması ve ilgili diğer mevzuat ve çalışmaların hedef, strateji, politikaları ve  sonuçları  ile tutarlılığının ve entegrasyonun sağlanmasıdır.

bottom of page