top of page

PLAN ÖNERİLERİ

​​Belirtilen veri toplama süreçleri, modelleme çalışmaları ve takibinde alternatiflerin oluşturularak seçim yapılması süreçlerinin ardından lojistik planın oluşturulması aşaması gerçekleştirilecektir. Bu bölümde teknik şartnamede belirtilen “İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki yük hareketlerinden kaynaklanan tüm lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili kararların alınması amacıyla oluşturulacak planlama analiz ve önerilerini içerecektir. Ayrıca, kent bütünündeki ana kararlara destek olacak politika ve öneriler ile birlikte aşağıda yer alan ve idarenin talep ettiği özel alanlara ilişkin analiz ve önerileri de içerecektir. İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı “İzmir Ulaşım Ana Planı Hedef,   Strateji ve Politikaları"na uygun olarak, İzmir için tüm paydaşların katkıda bulunduğu, sürdürülebilir, uygulanabilir model ve çözüm önerileri içerecektir” temel prensipler üzerine yapılandırılmıştır. Lojistik plan oluşturulurken sürdürülebilirlik ana hedefleri dahilinde İzmir Ulaşım Ana Planı Hedef,   Strateji ve Politikaları doğrultusunda kurgulama gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla İzmir Sürdürülebilir Lojistik Planı 3 ana başlıkta oluşturuluştur. Bunlar;

 

  1. Kent Bütününe Yönelik Lojistik Analiz Ve Öneriler

  2. Kırsal Kalkınma Bölgelerine Yönelik Analiz Ve Öneriler

  3. Katı Atik Lojistiğine Yönelik Analiz Ve Öneriler, olarak gruplandırılmıştır. ​

bottom of page