top of page

LOJİSTİK MEVZUATI

LOPİ kapsamında geliştirilen “Kurumsal Yapı ve Mevzuat Önerisi” raporu, sürdürülebilir kent içi yük taşımacılığının planlanması için trafikten kaynaklı çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik modelleme sonucu elde edilen ve bunun sonucunda alınması gereken önlemler, politikalar, kurumsal yapılanma ve mevzuat kararlarını içermektedir. 813 raporunda önerildiği şekliyle yönetmelik özetlenmiştir. Bunlar;

 • Ağırlık, uzunluk veya diğer araç parametrelerinin bir veri bankasında toplanması, erişim,

 • Yaya bölgelerine erişim,

 • Otoparklanma ve kısıtlama önlemleri,

 • Seçilen alanlara ücretli erişim,

 • Teslimat bölgelerinde yeterli park alanı,

 • Gece teslimatları,

 • Bölgesel düzeyde de düzenlemelerin uyumlaştırılması,

 • Teslim süresi,

 • Taşıyıcı sınıflaması,

 • Yük bölgesi sınıflandırması,

 • Sokak sınıflandırması, ağır yük taşıtı trafiği için özel yollar,

 • Yükleme ve boşaltma sürelerinin sınırlandırılması,

 • Kamyon güzergahlarının sinyalizasyonu,

 • K1 belgeli araçların yönergesinin çıkarılması v.b. seklinde özetlenmiştir.

Bu kapsamda, İdare ile birlikte T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlanarak idareye teslim edilmiştir.

Organizasyon yapısı olarak, aşağıdaki şekilde verilen Şube Müdürlükleri, Şefliği ve Danışma Kurulu önerilmiştir. Kurumsal Yapı olarak Lojistik Faaliyetler Danışma Kurulu, Kentsel Lojistik Planlama Şube Müdürlüğü, Yük Taşıtları İşlemleri Şube Müdürlüğü ve Veri Depolama ve Analizi Şube Şefliği önerilmiştir. Öneri Organizasyon Şeması yukarıda verilmiştir.

bottom of page