top of page

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Lojistik faaliyetlerin ekonomik ve çevresel etkileri 20. yüzyılın sonlarına doğru önem kazanmaya başlamıştır. Başlangıçta uluslararası ticaret ve ulusal düzeydeki taşımacılıklar üzerinde çalışmalar yürütülmüş ardından kentsel düzeyde lojistik faaliyetlerin üzerinde yoğunlaşılmıştır. LOPİ kapsamında planlama sürecinin daha verimli yürütülebilmesi için ülkemizde ve dünyadaki kentsel lojistik planlama çalışmaları incelenmiş ve çıkarımlar yapılmıştır. Aşağıda kısaca yapılan çalışmalar verilmiştir;

Yurt içi çalışmalar; yurt içinde yapılan ve bu rapor kapsamında özetlenen, irdelenen lojistik planlama çalışmaları ve stratejik planlar genel olarak incelendiğinde; KOLMAP hariç diğer tüm çalışmalarda yük trafiğinin modellenmediği, bunun için geleceğe ait somut önerilerin sunulmadığı belirlenmiştir.

  • En dikkat çeken planlama çalışmalarından birisi Samsun Bölgesi Lojistik Planı’dır.

Yurt dışı çalışmalar; yurt dışında yapılan ve LOPİ kapsamında özetlenen, irdelenen lojistik planlama
çalışmaları ve stratejik planlarda belirlenen yaklaşım ve stratejiler sırası ile verilmiştir;

  • Londra Yük Taşımacılığı Planı,

  • ENCLOSE: Avrupa’nın Küçük ve Orta Ölçekli Tarihi Kentleri İçin Kentsel Lojistikte Enerji Verimliliği,

  • Paris’in Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı,

  • Almanya, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Ana Planı.

bottom of page