top of page

KENTSEL LOJİSTİK

Kent bütününe yönelik geliştirilecek öneriler için yük modeli üzerinden yapılan analizlerden ve paydaş katılım sürecinden elde edilen girdiler kullanılarak, bir kent lojistiği çerçevesi oluşturulacaktır. Kent lojistiği çerçevesi mevcut durumun analizini,  güçlü yanlarını,  geliştirilebilir yanlarını, fırsat ve tehditleri, gelecek ile ilgili projeksiyonları, öne çıkan sorunları, darboğaz noktalarını ve ilgili süreç akışlarını, süreçlerdeki kritik noktaları, süreç performans göstergelerini içerecektir. Bu çerçeve üzerinden yapılacak analiz ile İzmir Kent Lojistiği kapsamında ana strateji ve politikalar, orta vadede atılacak adımlar ve operasyonel işleyiş ve yapılanma ile ilgili öneriler geliştirilecektir.

 

Kısa ve orta vade öneriler, yük taşımacılığında etkinliği arttıran ve yük taşımalarının kent ulaşım sistemine etkilerini azaltan nitelikte olacak olup, lojistik merkez, terminal, depolama, yükleme/boşaltma alanları vb. önerileri kapsayacaktır.

 

Uzun vadeli öneriler, kent içi yük taşımacılığı uygulamaları ile ilgili uzun dönemli politika ve stratejilerin belirlenmesini, lojistik merkezlerin ve yük terminallerinin kent içi ulaşım sistemi ile bütünleşmesini sağlayacak yapıda olacaktır. 

bottom of page